คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

GOWIZ | โก แอนด์ วิช หรือ บริษัท โก แอนด์ วิช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แหล่งรวบรวมสินค้าจากชุมชนที่มีสมาชิกผู้ซื้อและผู้ขายรวมกันกว่า 50,000 ราย จากจุดเริ่มต้นทางความคิดเดียวกันว่า รวมตัวกัน เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งการให้ น้ำใจ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในกลุ่มสมาชิก โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานทั้งหมดผ่านชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพของคนในท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ

คุณสมบัติ
1.เป็นสมาชิกของ GOWIZ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น
2.สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบของเว็บไซต์
3.ชำระเงินค่าสินค้าตามช่องทางที่เว็บไซต์กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

1.ราคาสินค้าหน้าเว็บนี้ เป็นราคาขายจริงที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

2.หากการสั่งสินค้าผ่านระบบอัตโนมัติ (หน้าเว็บ) ไม่สามารถแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติม/ ยกเลิกสินค้าในใบสั่งซื้อได้ เนื่องจากเป็นการสั่งผ่านระบบอัตโนมัติ

3.หากต้องการแก้ไข / เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม / ยกเลิกสินค้าบางรายการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์คลิก https://lin.ee/hygfZcU

4.กรุณาระบุอีเมลล์ เบอร์โทรติดต่อ และที่อยู่ตามความเป็นจริงที่สามารถติดต่อได้เท่านั้น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง
 

เงื่อนไขการชำระเงิน

1.เมื่อสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถชำระผ่านเลือกช่องทางที่ระบบกำหนดได้ด้วยตนเอง

2.ทางร้านขอไม่รับแจ้งชำระเงินทางโทรศัพท์ เพื่อป้องกันการผิดพลาดของข้อมูลได้

3.กรุณาเก็บ Slip หรือหลักฐานในการโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับสินค้า

เงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งสินค้า

1.บริษัทฯ จะทำการจจัดส่งวันละ 1 รอบ คือรอบสั่งซื้อของวันก่อนหน้า จะทำการจัดส่งในวันถัดไป

2.กำหนดการส่ง สินค้าที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ล่วงหน้านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในเรื่องของระยะเวลาด้วยสาเหตุหลายประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางร้าน

เงื่อนไขเกี่ยวกับการคืนเงินให้กับลูกค้า (หากเป็นความผิดพลาดของทางร้านเท่านั้น)

1.ในกรณีสินค้าที่ได้รับไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง (ถ้ามี) สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินคืน คลิกติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ https://lin.ee/hygfZcU

2.ทางร้านจะโอนเงินคืนทุกวันศุกร์เท่านั้น หลังจากทางร้านโอนเงินคืนแล้ว จะแจ้งยอดการโอนทางไลน์หรืออีเมลล์เป็นรายบุคคล

3.ในกรณีลูกค้าระบุเลขที่บัญชีในการรับเงินคืนไม่ถูกต้อง (ผิดเป็นเลขบัญชีของบุคคลอื่นที่สามารถโอนเงินได้) ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆ


เงื่อนไขเกี่ยวกับการเปลี่ยนสินค้า

1.ทางร้านจะรับเปลี่ยน / คืน ในกรณีที่เป็นความผิดพลาดของทางร้านเท่านั้น เช่น สินค้ามีตำหนิ ส่งสินค้าให้ผิดไซส์ ผิดแบบโดยไม่ตรงตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์เท่านั้น

2.ไม่รับคืน กรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของทางร้าน เช่น ไม่ชอบ ใส่ไม่ได้ ใส่ไม่สวย หรืออื่นๆ

 
นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ/ การเปลี่ยน-คืนสินค้า/ การคืนเงิน
1. การยกเลิกการสั่งซื้อ : ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้
 - สินค้าต้องไม่เปิดใช้งาน  - สินค้าชำรุด เสีย หรือเสียหายจากการกระทำของลูกค้าไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ และบรรจุภัณฑ์(หีบห่อ)ไม่อยู่ในสภาพซึ่งบริษัทจะรับคืนได้  - สินค้าประเภทชุดชั้นใน เครื่องใช้ภายในบ้าน หมอน (ต้องไม่มีการใช้งานมาแล้ว)
2. การเปลี่ยนสินค้า :  ทันทีที่ได้รับและ/หรือก่อนใช้สินค้า ลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ กรณีที่ต้องการเปลี่ยน ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทเพื่อทำการขอเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้
 - สินค้าที่มีการประกันคุณภาพ ต้องนำส่งกลับคืนเพื่อตรวจสอบก่อน และจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป  - สินค้าหมวดเสื้อผ้า/แฟชั่น ที่จะเปลี่ยนขนาด จะต้องไม่ทำให้เกิดความสกปรก และให้คงป้ายราคาไว้ (ถ้ามี)  - สินค้าประเภทพิเศษ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ หากถูกเปิดใช้จนเกิดริ้วรอยขีดข่วน หรือริ้วรอยอื่นใด ลูกค้าจะไม่สามารถทำการขอเปลี่ยนได้ แต่จะเข้าสู่ระบบการส่งซ่อมแทน
3. การคืนสินค้า :
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า โดยลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าและอุปกรณ์ ทุกชิ้นทั้งหมด ที่ได้รับ ใส่ในกล่อง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
- กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันการคืนสินค้าให้กับเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าขณะไปรับสินค้าคืน
- กรุณาเก็บใบเสร็จทุกครั้งเพื่อยืนยันกรณีต้องการรับบริการหลังการขาย
4. การคืนเงิน :
4.1  สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยเงินสด
- กรณียกเลิกการสั่งสินค้า (ก่อนได้รับสินค้า) ลูกค้าที่ชำระเงินแล้วจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับการแจ้งยกเลิก
- กรณีรับสินค้าแล้ว แต่ขอยกเลิก ลูกค้าที่ชำระเงินแล้วจะต้องส่งคืนสินค้า ลูกค้าจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่สินค้านั้นได้ส่งกลับคืนถึงบริษัทและได้มีการตรวจสอบสภาพสินค้าว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้ว
5. การบริการหลังการขาย/ การประกันสินค้า :
- กรณีสินค้ามีปัญหาเรื่องคุณภาพภายในระยะเวลาประกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือค่าขนส่ง
- กรณีสินค้าเสียหายภายใต้ความรับผิดชอบของลูกค้า หรือใช้งานผิด ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมและการขนส่ง แม้ว่าสินค้านั้นจะยังอยู่ในระยะเวลารับประกันก็ตาม
- กรณีสินค้าหมดประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และค่าขนส่ง

เพื่อให้ลูกค้าสมาชิกคนสำคัญ

ได้รับประสบการณ์อันดีเยี่ยมจากเรา บริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือของเราจึงเอาใจใส่ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสมาชิกให้ปลอดภัย โปร่งใส ไร้กังวล


ปลอดภัยโปร่งใส ไร้กังวล

ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสมาชิก ถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา

บริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือบริษัทของเรา จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพียงเฉพาะตามฐานที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและตามความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น


ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่ ?

- ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, วันเกิด, เลขประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง, ลายมือชื่อ, สำเนาบัตรประชาชน, สถานภาพสมรส, ตำแหน่ง, อาชีพ, การศึกษา เป็นต้น

- ข้อมูลสำหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, นามบัตร เป็นต้น

- ข้อมูลรูปภาพ เช่น ข้อมูลภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหวของตัวท่านหรือทรัพย์สินของท่านซึ่งได้รวบรวมจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, กล้องภาพถ่ายเมื่อมีการเข้าในพื้นที่บริษัท เป็นต้น

- ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร, สำเนาสมุดบัญชี, เลขบัตรเครดิต เป็นต้น

- ข้อมูลที่ได้จากระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หมายเลข IP Address, Cookie, พฤติกรรมการใช้บริการ, ประวัติการใช้บริการ, เสียง, ภาพถ่าย, ภายเคลื่อนไหว, ชื่อบัญชี Social Media, Chat เป็นต้น

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีข้อมูลอ่อนไหว หรือข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวที่กฎหมายกำหนด ซึ่งต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเรา จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวได้ ต่อเมื่อ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาต

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้ได้


เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อ

ใช้เพื่อการนำเสนอการบริการและสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

วิเคราะห์และประมวลผล เพื่อมอบสิธทิประโยนช์นำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการลองลูกค้า

เปิดเผยให้แก่ บริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือบริษัทของเรา พันธมิตรทางธุรกิจ องค์กรและนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญา

ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลที่อยู่เพื่อจัดส่งสินค้า เป็นต้น

ขั้นตอนและวิธีการสมัครสมาชิก Gowiz

1.คลิกลิงค์ Affiliate ที่ผู้แนะนำส่งให้

2.กรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัคร

3.เลือกสินค้า และประเภทการสมัคร

Member : 6,000 PV (15,000 บาท)

User : ซื้อสินค้า 1 ชิ้นขึ้นไป

4.เลือกจ่ายชำระเงินผ่าน Payment Gateway / Credit Card

5.จบขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครร่วมจำหน่ายกับทาง GOWIZ

1.เตรียมภาพถ่ายสินค้าที่ต้องการเข้าร่วมจำหน่ายหน้าหลังที่ชัดเจน

2.เอกสารที่รับรองความถูกต้องตามกฎหมายที่ออกโดยราชการ เช่น อย. เลขจดแจ้ง เป็นต้น

3.เอกสารยืนยันตัวตน

กรณีบุคคลธรรมดา ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลรับค่าสินค้าคืน

กรณีนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองบริษัทมีอายุไม่เกิน 6 เดือน / ภพ.20 (ถ้ามี) / และข้อมูลการรับค่าสินค้าคืน

4.กดลิงค์นี้เพื่อแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานคู่ค้า https://lin.ee/hygfZcU

5.ทำตามขั้นตอนการแนะนำจากเจ้าหน้าที่

 

ข้อตกลงและข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาสอบถามอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่